studia 40+
© Jure Širić/Pexels

Studia 40+ – nigdy nie jest za późno, by podążyć za artystyczną pasją

131 udostępnień
131
0
0

Jeśli przekroczyłeś/łaś magiczny wiek 40 lat, jeśli wcześniej nie miałeś/łaś czasu na studia lub może skończyłeś/łaś takie, które nie pozwoliły ci podążyć za pasją, nic straconego. Wciąż możesz spełnić swoje marzenie o byciu artyst(k)ą. Instytut Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach uruchomił bezpłatne studia artystyczne dla osób dojrzałych.

Nie każdy w młodości, po maturze, miał szansę na studiowanie. Nie każdy też miał możliwość wybrać takie studia, jakie naprawdę chciał. Niektórzy spełniali oczekiwania rodziców, inni zdecydowali się na taki kierunek, który dawał większą szansę na znalezienie zatrudnienia. Jeszcze innym mogło się wydawać, że ich wybór był trafiony, ale okazał się rozczarowaniem. Być może później nigdy nie pracowali w wyuczonym zawodzie. Dodajmy jeszcze, że 40 lat temu i więcej wykształcenie artystyczne kojarzyło się głównie z klepaniem biedy. Malarz pokojowy to był zawód, ale absolwent ASP czy innych uczelni artystycznych? Uważano, że to wykształcenie bez przyszłości.

Czasy się jednak zmieniły. Dziś po uczelniach artystycznych można znaleźć pracę na różnych stanowiskach, w różnych branżach, w rozmaitych zawodach. Kompetencje zawodowe w obszarze sztuki i designu są wykorzystywane w reklamie, mediach, wydawnictwach, w instytucjach kulturalnych, w zakładach produkcyjnych, w firmach związanych z tworzeniem produktów cyfrowych itd. Inne jest dziś też podejście do rekrutacji osób na uczelnie artystyczne.

Może zainteresuje Cię: Jak zachować sprawność mózgu przez długie lata?

– Jeszcze do niedawna na kierunki artystyczne na uczelniach przyjmowano osoby sprawdzone, tj. kilkukrotnie podchodzące do egzaminów wstępnych, nierzadko już po ukończonych innych kierunkach studiów wyższych – opowiada dr Maciej Zdanowicz, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i prodziekan ds. kształcenia i współpracy z zagranicą. – Studia artystyczne od zawsze wymagały pewnej dojrzałości, doświadczenia życiowego, które to stanowi często podstawę wypowiedzi twórczej. Teraz jednak uczelnie otwierają się na nowe grupy wiekowe. A studenci 40+ to grupa niezwykle wartościowa.

Student 40+. Inna jakość

Gdy idziesz na studia za młodu, nie zawsze najważniejsze jest to, żeby z tych studiów coś wynieść. Często młodzi uczą się na ocenę. Zaliczyć, zdobyć papierek i do przodu.

– Widać to zwłaszcza na obecnych młodych pokoleniach – wyjaśnia dr Zdanowicz. – Dziś młodzi przygotowani są do wyścigu. Jednocześnie nie lubią przekraczać strefy komfortu, a w sztuce to niezbędne. Studia artystyczne mają uczyć ryzyka. Osoby 40+ są już bardziej świadome i ciekawe siebie, odważne. Studentów w dojrzałym wieku charakteryzuje ogromna determinacja i zaangażowanie, chcą się rozwijać, podążają za własną pasją, a to daje inną jakość, przynosi niewspółmiernie większe efekty niż czysto szkolne podejście do studiowania.

Okazuje się, że dla wykładowców, pedagogów praca ze studentami 40+ również jest czymś jakościowo różnym. Między dojrzałym studentem a pracownikiem uczelni praca polega raczej na partnerstwie niż na relacji nauczyciel – uczeń. Studenci 40+, którzy środki finansowe i czas muszą rozdzielać na wiele innych życiowych aktywności, są obowiązkowi, starają się jak najwięcej wiedzy i umiejętności wyciągnąć z każdych zajęć. W przeciwieństwie do młodych osób, uczestniczą we wszystkich zajęciach, egzaminy zaliczają w pierwszych terminach. Szanują czas swój i innych, swoją pracę i tych, którzy ich uczą.

Warto przeczytać: Życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Fajne baby, nie rdzewiejmy!

Poza tym nierzadko ich artystyczne projekty mają w sobie mądrość i głębię, o które trudno, kiedy jeszcze niewiele w życiu się przeżyło.

Wartość międzypokoleniowej współpracy

Koncepcja studiów artystycznych dla osób dojrzałych zrodziła się w UJK ponad rok temu, kiedy przedstawiciele Wydziału Sztuki gościli na uczelniach artystycznych w USA w stanie Texas. Zobaczyli, że na tamtejszych uczelniach nie studiują wyłącznie ludzie młodzi, ale też dojrzali i że to świetnie się sprawdza. Nie tylko z powodu innej jakości, wnoszonej na uczelnię przez osoby starsze, ale również ze względu na to, jak dobrze oddziałują na siebie różne pokolenia.

Młodzi wnoszą spontaniczność, energię, ci dojrzalsi wspomnianą już głębię, zaangażowanie, umiejętność spajania ze sobą ludzi przy różnych projektach.

Poza tym…

– W związku z wydłużającą się długością życia człowieka oraz zmiennym rynkiem pracy wdrażana współcześnie idea long life learning stanowi swego rodzaju remedium na z jednej strony wykluczenie zawodowe człowieka, izolację społeczną, a z drugiej jest elementem stymulującym jego kondycję psychofizyczną – wyjaśnia dr Maciej Zdanowicz. – Dlatego postanowiliśmy przygotować i u nas ofertę kształcenia, która dawałaby szansę osobom 40+ nie tylko na zmianę drogi kariery zawodowej, odnalezienie własnego miejsca w zawodach kreatywnych, takich jak projektant grafiki, multimediów, form użytkowych, kurator wystaw i projektów artystycznych, edukacyjno-artystycznych, ale również pozwalałaby im na rozwój własnych pasji, które do tej pory z różnych powodów nie mogły być przez nie kształtowane.

W ubiegłym roku z oferty Instytutu Sztuk Wizualnych w Kielcach skorzystało kilka osób, co pozwoliło na otwarcie grup sprofilowanych dla osób 40+. Niestety części z nich pandemia pokrzyżowała plany. Mimo wszystko na studiach zarówno I, jak i II stopnia osoby 40+ już studiują, a w tym roku po lipcowych i wrześniowych rekrutacjach może ich być znacznie więcej.

– Wśród tych osób 40+, które już u nas studiują widzimy silne zaangażowanie nie tylko w sam przedmiot studiów, ale również życie społeczności akademickiej – mówi prodziekan Wydziału Sztuki. – Niezwykle pozytywne są tu interakcje między studentami starszego i młodszego pokolenia, ich zdolność do animowania młodszymi koleżankami, kolegami, mobilizowania do podejmowania pracy, dodatkowego wysiłku, organizowania dodatkowych inicjatyw, jak np. plenery, warsztaty, działalność w kołach naukowych.

Na kieleckim Wydziale Sztuki UJK studenci 40+ mogą rozwijać się w dwóch kierunkach: sztuki plastyczne (studia I i II stopnia, interdyscyplinarne łączące sztuki piękne, projektowe, nowe media oraz elementy animacji kultury wizualnej) oraz wzornictwo (studia I stopnia, skierowane do osób wiążących przyszłość z działalnością projektową w obszarze designu).

Nauka jest bezpłatna. Studenci 40+ uzyskują wszelkie prawa dostępne innym studentom (w tym prawo do stypendiów), możliwość odbywania staży, kursów i szkoleń certyfikacyjnych, wizyt studyjnych, płatnych staży finansowanych ze środków europejskich, zagranicznych wyjazdów naukowych i to nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale również w ramach wymiany z uczelniami europejskimi, chińskimi i amerykańskimi, z którymi współpracuje uczelnia.

Tryb kształcenia dostosowany jest do możliwości osób pracujących, które nie mogą uczyć się w godzinach porannych czy wczesnopopołudniowych. Niemniej charakter studiów artystycznych, w których niezwykle ważny jest bezpośredni kontakt z wykładowcą w pracowniach artystycznych i projektowych uczelni uniemożliwia w tym wypadku oparcie nauki o formę zdalną.

– Co prawda mamy pozytywne doświadczenia związane z kształceniem zdalnym, więc w razie konieczności zamierzamy je wykorzystywać i implementować zdalne formy kontaktu na tych przedmiotach, w ramach których obserwujemy podniesienie jakości kształcenia, ale niemożliwe jest całkowite przełożenie tych studiów na kształcenie online – tłumaczy dr Zdanowicz.

Niestety, oznacza to, że ze studiów artystycznych dla osób 40+ będą mogli skorzystać głównie mieszkańcy Kielc i okolic. Być może jednak za przykładem UJK pójdą inne uczelnie w Polsce, dostrzegając zarówno wartość dojrzałych studentów, jak i znaczenie wpisania się w niezwykle istotny dziś trend long life learningu.

Tej autorki: Ewa Woydyłło: Rozwój to zmiana

może Ci się spodobać

Trening mózgu – pamięć

Ćwiczenie pamięci rozwija zdolność szybkiego i trwałego zapamiętywania oraz kojarzenia różnych informacji. Trening pamięci wzmacnia sprawność umysłu oraz…