Psychoterapia w skrócie. Na czym polega? Główne nurty psychoterapii

6 udostępnień
6
0
0

Wzrost świadomości w temacie zdrowia psychicznego powoduje, że coraz więcej osób korzysta z psychoterapii. Jednak w Polsce jest to wciąż tylko około 2% społeczeństwa, podczas gdy z raportu rzecznika praw obywatelskich wynika, że u 23% Polaków można stwierdzić przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne w trakcie życia.

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń i problemów natury psychicznej, ale także forma wsparcia osób w kryzysie rozwojowym przy użyciu narzędzi i technik psychologicznych. Pomoc psychologiczna bazuje na cyklicznych spotkaniach z terapeutą, podczas których pacjent jest aktywnym uczestnikiem rozmowy, a nie obiektem leczenia.

7 głównych nurtów w psychoterapii

W zależności od rodzaju problemu i jego zaawansowania stosuje się odmienne formy psychoterapii, różniące się zarówno podejściem teoretycznym do sfery psychicznej człowieka, jak i metodami, po które sięgają psychoterapeuci w procesie leczenia.

Stoi na straży przekonania, że przyczyną zachowania człowieka są nieuświadomione potrzeby i wzorce z dzieciństwa, zdarzenia z przeszłości, myśli i cechy osobowości. Kładzie nacisk na uświadomienie sobie procesów psychologicznych, które są przyczyną kłopotów w obecnym życiu. Więcej TUTAJ.

Opiera się na założeniu, że zaburzenia w zachowaniu są efektem ugruntowanej, negatywnej reakcji na bodźce. Skupia się na poznaniu szkodliwych nawykowych reakcji i zastąpieniu ich nowymi wzorcami myślenia i zachowania. Więcej TUTAJ.

Upatruje źródła wewnętrznych konfliktów w braku akceptacji nieuchronnych elementów życia i w konfrontacji osobistych oczekiwań z aspektami egzystencjalnymi. Pobudza odkrycie wewnętrznego potencjału człowieka oraz wykorzystanie go w rozwoju osobowości i realizacji istotnych dla jednostki wartości. Więcej TUTAJ.

Postrzega problemy jednostki przez pryzmat relacji i struktury środowiska, w którym egzystuje. Utrzymuje, że do poprawy funkcjonowania człowieka potrzebna jest całościowa zmiana systemowa. Dąży do oczyszczenia układów między członkami społeczności i poprawy ich wzajemnej komunikacji. Więcej TUTAJ.

Wśród alternatywnych szkół psychoterapii można wyróżnić następujące:

Promuje indywidualne podejście i techniki stosowane w procesie terapii, wychodząc z założenia o unikatowości jednostki. Zakłada, że każdy dysponuje narzędziami do rozwiązania swoich problemów, a zadaniem terapii jest dokonanie zmian poprzez aktywowanie ukrytego wewnętrznego potencjału. Więcej TUTAJ.

Uwzględniając wieloaspektowość i złożoność źródeł powstawania problemów i zaburzeń psychicznych, łączy w sobie różne metody i techniki terapeutyczne, w celu znalezienia najefektywniejszego narzędzia, dostosowanego do poszczególnych trudności w konkretnym, jednostkowym przypadku. Więcej TUTAJ.

Zajmuje się badaniem aspektów człowieka, wymykających się logicznemu rozumowaniu i wykraczających poza sferę badania tradycyjnych podejść psychoterapeutycznych. Zorientowana na osiągnięcie dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym oraz doświadczanie w codziennej egzystencji stanu zwanego oświeceniem. Więcej TUTAJ.

może Ci się spodobać
rozwojowe porażki

Rozwojowe porażki

Masz za sobą kilka lat terapii, niezliczoną ilość szkoleń, sesji coachingowych, przeczytanych poradników i zasubskrybowanych kanałów rozmaitych mówców…
psychologia pozytywna dominika harasim

Gra w pozytywność

Kto oglądał film „Poradnik pozytywnego myślenia”, zapewne doświadczył bijącej z niego mocy wywoływania na twarzy uśmiechu i kierowania…