Psychoterapia w skrócie. Na czym polega? Główne nurty psychoterapii

6 udostępnień
6
0
0

Wzrost świadomości w temacie zdrowia psychicznego powoduje, że coraz więcej osób korzysta z psychoterapii. Jednak w Polsce jest to wciąż tylko około 2% społeczeństwa, podczas gdy z raportu rzecznika praw obywatelskich wynika, że u 23% Polaków można stwierdzić przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne w trakcie życia.

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń i problemów natury psychicznej, ale także forma wsparcia osób w kryzysie rozwojowym przy użyciu narzędzi i technik psychologicznych. Pomoc psychologiczna bazuje na cyklicznych spotkaniach z terapeutą, podczas których pacjent jest aktywnym uczestnikiem rozmowy, a nie obiektem leczenia.

7 głównych nurtów w psychoterapii

W zależności od rodzaju problemu i jego zaawansowania stosuje się odmienne formy psychoterapii, różniące się zarówno podejściem teoretycznym do sfery psychicznej człowieka, jak i metodami, po które sięgają psychoterapeuci w procesie leczenia.

Stoi na straży przekonania, że przyczyną zachowania człowieka są nieuświadomione potrzeby i wzorce z dzieciństwa, zdarzenia z przeszłości, myśli i cechy osobowości. Kładzie nacisk na uświadomienie sobie procesów psychologicznych, które są przyczyną kłopotów w obecnym życiu. Więcej TUTAJ.

Opiera się na założeniu, że zaburzenia w zachowaniu są efektem ugruntowanej, negatywnej reakcji na bodźce. Skupia się na poznaniu szkodliwych nawykowych reakcji i zastąpieniu ich nowymi wzorcami myślenia i zachowania. Więcej TUTAJ.

Upatruje źródła wewnętrznych konfliktów w braku akceptacji nieuchronnych elementów życia i w konfrontacji osobistych oczekiwań z aspektami egzystencjalnymi. Pobudza odkrycie wewnętrznego potencjału człowieka oraz wykorzystanie go w rozwoju osobowości i realizacji istotnych dla jednostki wartości. Więcej TUTAJ.

Postrzega problemy jednostki przez pryzmat relacji i struktury środowiska, w którym egzystuje. Utrzymuje, że do poprawy funkcjonowania człowieka potrzebna jest całościowa zmiana systemowa. Dąży do oczyszczenia układów między członkami społeczności i poprawy ich wzajemnej komunikacji. Więcej TUTAJ.

Wśród alternatywnych szkół psychoterapii można wyróżnić następujące:

Promuje indywidualne podejście i techniki stosowane w procesie terapii, wychodząc z założenia o unikatowości jednostki. Zakłada, że każdy dysponuje narzędziami do rozwiązania swoich problemów, a zadaniem terapii jest dokonanie zmian poprzez aktywowanie ukrytego wewnętrznego potencjału. Więcej TUTAJ.

Uwzględniając wieloaspektowość i złożoność źródeł powstawania problemów i zaburzeń psychicznych, łączy w sobie różne metody i techniki terapeutyczne, w celu znalezienia najefektywniejszego narzędzia, dostosowanego do poszczególnych trudności w konkretnym, jednostkowym przypadku. Więcej TUTAJ.

Zajmuje się badaniem aspektów człowieka, wymykających się logicznemu rozumowaniu i wykraczających poza sferę badania tradycyjnych podejść psychoterapeutycznych. Zorientowana na osiągnięcie dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym oraz doświadczanie w codziennej egzystencji stanu zwanego oświeceniem. Więcej TUTAJ.

może Ci się spodobać
związek online

15 porad dla szukających związku online

Portal powerofpositivity.com opublikował 15 porad dla szukających związku online. To uniwersalne porady, które nie tracą na aktualności podczas…
stawianie granic

Dlaczego warto stawiać granice?

W praktyce granice określają, gdzie zaczynam i kończę się „ja”. Są warunkiem wyznaczenia naszego miejsca w otaczającym świecie.…

Jak izolacja z powodu COVID-19 może wpływać na psychikę dzieci?

Od kilku miesięcy staramy się ograniczać kontakty z ludźmi, część z nas pracuje zdalnie, dzieci uczą się online. Jak tłumaczyć dzieciom tę trudną sytuację? Jak dbać o ich dobre samopoczucie? Na te pytania odpowiada psycholog Monika Socik.