psychologia pozytywna
© Adobe Stock

Psychologia pozytywna: co daje satysfakcję, poczucie szczęścia i wpływa na dobrostan człowieka?

22 udostępnień
22
0
0

W przeciwieństwie do konceptów rozwoju osobistego spod szyldu pozytywnego myślenia (przedstawianych np. w filmie i książce Sekret czy Potędze podświadomości Josepha Murphy’ego), teoria i praktyka oferowane w ramach psychologii pozytywnej mają źródła w badaniach naukowych.

Inicjatorem psychologii pozytywnej był Martin Seligman (profesor Uniwersytetu w Pensylwanii). Początkowo zajmował się on naukowo tematami uzależnień i depresji. W tym czasie odkrył i opisał zjawisko „wyuczonej bezradności” (poczucie, że nie ma się wpływu na swoje życie). Seligman pod koniec XX wieku zauważył, że psychologia dotychczas w większej mierze zajmowała się dysfunkcjami i chorobami oraz ich leczeniem. Nie poświęcano w niej jednak należycie dużo miejsca na dociekania, jak poprawiać jakość życia osób nie mających problemów natury psychologicznej. Refleksja ta stała się podwaliną pod stworzenie omawianego tu nurtu psychologicznego. Miał on za zadanie wypełnić zaobserowowaną lukę badawczą, a inspiracją dla
niego stały się między innymi filozofia Arystotelesa czy psychologia humanistyczna, a w szczególności poglądy Carla Rogersa oraz Abrahama Maslowa.

Ważni przedstawiciele

Psychologia pozytywna jest prężnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, stąd ciągle rośnie liczba badań i naukowców, którzy eksplorują obszary zainteresowań tego nurtu. Ograniczając się do najważniejszych przedstawicieli psychologii pozytywnej warto oprócz Seligmana wymienić: Mihály’ego Csíkszentmihályi’a, Raya Fowlera, Nancy Etcoff, Dana Gilberta i Carol Ryff. Na gruncie polskim na wyróżnienie zasługuje natomiast Janusz Czapiński.

Obszary badawcze psychologii pozytywnej…

…koncentrują się na:

 • Eksplorowaniu pozytywnych stron natury człowieka.
 • Opisie tego, co sprawia, że człowiek wiedzie dobre i szczęśliwe życie.
 • Pozytywnych prewencjach (działaniach, narzędziach i technikach podnoszących kompetencje i jakość ludzkiego życia).
 • Tworzeniu i rozwijaniu terapii opartej na psychologii pozytywnej (tzw. psychoterapii pozytywnej).

Praktyczność i zastosowanie psychologii pozytywnej

W praktycznym sensie psychologia pozytywna jest zatem profilaktyką zdrowotną, która dostarcza opartych na pewnych, naukowych źródłach praktyk rozwojowych. Metody i techniki proponowane przez ten nurt skupiają się m.in. na tym:

 • Jak w pozytywny sposób radzić sobie z kryzysami, trudnościami i negatywnymi emocjami?
 • Jak generować pozytywne emocje?
 • Jak odkryć i kształtować swoje mocne strony i cnoty?
 • Jak nadać sens swojemu życiu?
 • Jak skutecznie osiągać zamierzone cele i utrzymywać motywację?
 • Jak budować satysfakcjonujące związki i relacje?
 • Jak utrzymywać dobrostan pomimo stanu zdrowia i wieku?
 • Jak podchodzić do życia, aby było ono dla człowieka satysfakcjonujące?

Wszystkie te kwestie sprawiają, że psychologia pozytywna znajduje zastosowanie m.in. w coachingu, szkoleniach, poradnictwie, doradztwie, edukacji, zarządzaniu i biznesie, a także, co zaznaczone wcześniej, w psychoterapii.

może Ci się spodobać

Wspierajmy się!

Dziś, w pandemicznych czasach – być może jak nigdy wcześniej za naszego życia – wartości nabiera współdziałanie. Życzliwość…

(Nie) bądź grzeczna!

Prezentację TED TALK z jej udziałem odtworzono prawie 5,5 miliona razy. Gdy była na fali, kibicowano jej. Gdy…