Powstała polska Fundacja ACA – dobry news dla DDA/DDD

1 udostępnień
1
0
0

Rodzima Wspólnota ACA (Adult Children of Alkoholics), skupiająca dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), jeszcze do niedawna nie posiadała osobowości prawnej. Od tego roku, dzięki powstaniu Fundacji ACA (DDA/DDD) taką osobowość zyskała. A to daje jej nowe możliwości służenia pomocą.

Głównym powodem założenia Fundacji było to, żeby polska społeczność DDA/DDD mogła legalnie wydawać oficjalną literaturę ACA, między innymi Wielką Czerwoną Księgę DDA  – przewodnik do zdrowienia dla ludzi wychowywanych w domach z problemem alkoholowym lub w rodzinach z innych powodów dysfunkcyjnych.

Wielka Księga DDA (Czerwona) jest tym samym dla Wspólnoty DDA, co Wielka Księga AA (Niebieska) dla Wspólnoty AA (Anonimowi Alkoholicy). Obie te księgi opisują Programy 12 kroków – które stanowią narzędzie do identyfikacji problemów, z jakimi borykają się DDA oraz AA i sugerowania odpowiednich rozwiązań dla każdej z tych grup.

O ile AA w Polsce od dawna ma swoją Fundację Biuro Służby Krajowej (BSK), dzięki czemu ukazało się już nawet kilka tłumaczeń Wielkiej Księgi pt. „Anonimowi Alkoholicy”, o tyle rodzime grupy DDA/DDD mogły korzystać jedynie z Wielkiej Czerwonej Księgi w języku angielskim.

Choć od wielu lat działa w Polskojęzycznej Intergrupie DDA Komisja ds. tłumaczeń literatury, która pracuje nad przekładami na język polski oficjalnych publikacji Światowej Wspólnoty DDA, to jednak do chwili obecnej w Polsce nie została jeszcze wydana oficjalnie Wielka Czerwona Księga w naszym ojczystym języku. Aby prawidłowo i legalnie przeprowadzić ten proces, należałoby otrzymać zgodę na wydanie w języku polskim i dystrybucję tej pozycji w naszym kraju od WSO ACA (Biuro Służb Światowych ACA). A o taką zgodę może wystąpić jedynie podmiot prawny, np. fundacja.

Dlatego rodzima Wspólnota DDA/DDD, za pośrednictwem Intergrupy, która jest dobrowolnym zrzeszeniem grup DDA z terenu całego kraju i z zagranicy, zadecydowała o powołaniu do życia Fundacji Grup DDA/DDD.

Na wydanie Wielkiej Czerwonej Księgi DDA (WCK) potrzebne będą środki finansowe. Fundacja będzie je mogła zbierać od członków Wspólnoty DDA/DDD zgodnie z VII Tradycją DDA, która mówi, iż Wspólnota DDA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji od firm prywatnych i instytucji państwowych.

Wspólnota Polska DDA zamierza wydać w języku polskim wszystkie publikacje Wspólnoty DDA zatwierdzone przez WSO ACA, czyli:

Big Red Book – Adult Children of Alcoholics (Wielka Czerwona Księga DDA);
Yellow Book – Steps Workbook (Żółta Księga);
Daily Affirmations – Strengthening My Recovery (Codzienne afirmacje);
The Laundry List WorkBook (Ćwiczenia).

Warto też wiedzieć, że 1 lutego 2021 roku Polskojęzyczna Wspólnota DDA/DDD zmieniła nazwę na ACA (DDA/DDD).

Dlaczego to tak dobre wieści dla DDA/DDD?

– Wspólnota DDA/DDD funkcjonuje na zasadzie samopomocowej – tłumaczy Łukasz, członek Komisji ds. Informacji Publicznej Fundacji ACA (DDA/DDD). – Nie jest prowadzona przez wyszkolonych terapeutów, ludzi, którzy znają się na psychologii i leczeniu traum. Istotne więc jest, żeby osoby, które szukają wyjścia z problemów, z jakimi się borykają z powodu wychowania w toksycznych rodzinach, miały rzetelny przewodnik, który krok po kroku pozwoli im wspólnie wejść na ścieżkę zdrowienia i przez nią przejść. „Wielka Czerwona Księga” plus „Żółta Księga” (z ćwiczeniami) to podstawa pracy wspólnot ACA na całym świecie. Najwyższy czas, byśmy i my w Polsce mogli z niej swobodnie korzystać.

Może zainteresuje Cię: Atlas emocji – cenne narzędzie od Dalajlamy

Teraz jest szansa, że Prace Komisji Tłumaczeń polskiego ACA przyspieszą i wkrótce ukaże się polskie wydanie WCK.

To istotne, dlatego że nawet jeśli w naszej rodzinie nie występował problem alkoholowy, zapewne każdy z nas zna kogoś, kto wychował się w domu z takim problemem. Jeśli dołożyć do tego rodziny z innymi dysfunkcjami (np. choroba psychiczna rodzica, rodzic przemocowy, rodzic oziębły emocjonalnie, rodzic molestujący seksualnie itd.), zapewne okaże się, że większość z nas w dorosłym życiu boryka się z problemami nieprzepracowanego dzieciństwa i ma kłopoty z identyfikacją swojego „Prawdziwego JA”. 12- krokowy program pomocowy zawarty w WCK pomaga takim właśnie osobom w zamknięciu przeszłości i rozpoczęciu nowego, zdrowego życia.

„Rozwiązanie polega na staniu się swoim własnym kochającym rodzicem. Gdy wspólnota DDA stanie się dla ciebie bezpiecznym miejscem, odnajdziesz swobodę wyrażania wszystkich krzywd i lęków, które skrywałeś w sobie, i uwolnisz się od wstydu i winy, pochodzących z przeszłości. Staniesz się dorosłym, który nie jest już zniewolony przez dziecięce reakcje. Odnajdziesz w sobie dziecko, ucząc się akceptować i kochać siebie.

Zdrowienie zaczyna się, gdy ryzykujemy wyjście z izolacji. Powrócą uczucia i pogrzebane wspomnienia. Poprzez stopniowe pozbywanie się ciężaru niewyrażonego żalu, powoli wydobywamy się z przeszłości. Uczymy się ponownie wychowywać siebie, z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem” – obiecuje WCK.

może Ci się spodobać

Zalety weganizmu

Wprost Zdrowie i Medycyna bierze na tapetę dietę wegańską (pozbawioną produktów odzwierzęcych). Liczba osób ograniczających mięso i nabiał…
kawa

Kawa – legalny narkotyk

Niezależnie od kraju czy kultury, sięga po nią codziennie gros ludzi na ziemi. Skąd nasze upodobanie do kawy?…
seksizm

Seksizm nasz powszedni

Na co dzień jest obecny w mediach, w polityce krajowej i międzynarodowej, w domach, na ulicy, w szkołach.…