Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.siedemosmych.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest BB Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 59, tel. +48 665 666 824, e-mail: kontakt@siedemosmych.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontakt@siedemosmych.pl.

Zakres zbieranych danych

1.   Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2.   Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną Administratora

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

POLITYKA COOKIES portalu siedemosmych.pl

Na naszym portalu używamy znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji.

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do cookies i innych podobnych technologii, które „BB Media” Sp. z o.o. stosuje na portalu siedemosmych.pl.

Korzystając ze z portalu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób (wskazany poniżej) lub zrezygnować z korzystania ze strony www.siedemosmych.pl.

Co to są Cookies?

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu siedemosmych.pl, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z portalem z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.).

Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W plikach Cookiem przechowywane są informację, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej.

Dlaczego korzystamy z plików Cookies?

Korzystamy z plików Cookies w celach:

 • świadczenia usług
 • dopasowania  treści i reklamy dostępnej  na  portalu do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
 • tworzenia i zbierania statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z portalu
 • zapewnienia poprawnego działania portalu

Rodzaje plików Cookies, które stosujemy:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu zakończenia obecności na portalu
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki Cookies, dzielimy je na:

 • uwierzytelniające – niezbędne do działania naszych usług, do identyfikacji zalogowanego użytkownika
 • pliki Cookies zapewniające bezpieczeństwo – wspierające mechanizmy zapobiegające nadużyciom
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z portalu siedemosmych.pl
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie ustawień użytkownika, takich jak wybór regionu, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.
 • reklamowe – dostosowujące treści reklamowe do użytkownika
 • statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących portalu siedemosmych.pl

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z portalu siedemosmych.pl możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Cele marketingowe naszych Zaufanych Partnerów – nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików Cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi Zaufani Partnerzy mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym Zaufanym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania z portalu. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z Zaufanymi Partnerami, aby pokazać Użytkownikowi reklamę na portalu siedemosmych.pl. Na portalu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z portalu siedemosmych.pl lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics, Gemius) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z portalu siedemosmych.pl, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszego portalu w celu stałego poprawiania zawartości i usług.

Dodatkowych informacji jak zarządzać plikami Cookies w zależności od rodzaju przeglądarki można znaleźć na