O nas

Siedem ósmych to bardzo dużo, ale jednak nie pełnia, nie całość, nie doskonałość, nie ideał. Siedem ósmych jest dla nas symbolem ścieżki ku doskonałości, znakiem ludzkich dążeń, przybliżania się do ideału, choć ze świadomością, że zapewne nigdy się go nie osiągnie. Na drodze ludzkiego rozwoju bowiem nie ideał sam w sobie wydaje się istotny, lecz drogi, które obieramy w dążeniu do niego. A drogi te często bywają kręte, obfitują w sukcesy i porażki. Życie na tych ścieżkach jest nieustanną amplitudą wzlotów i upadków, wyżyn i dolin. I póki ta amplituda trwa, oznacza, że istniejemy.

Prosta linia – jak w zapisie EKG – zwiastowałaby nasz kres, choć zapewne można by ją uznać za doskonałą. W SiedemÓsmych nie chodzi nam o doskonałość. Chodzi o życie w jego najrozmaitszych przejawach. Fascynują nas ludzkie ścieżki i ludzkie wybory, sposoby – jakie ludzie w różnych społecznościach i kulturach – znajdują na to, by żyć pełnią życia, spełniać się i rozwijać własne talenty, realizować własny potencjał i czerpać z życia to, co najlepsze.

SiedemÓsmych tworzą idealiści, którzy wierzą, że świat może być lepszy, dzięki wzajemnej współpracy oraz szacunku, komunikacji, tolerancji, dobrej woli i nieustannemu rozwijaniu się – dążeniu ku pełni. Nasz zespół złożony jest z pasjonatów, profesjonalistów i amatorów, przede wszystkim jednak z ciekawych świata poszukiwaczy odpowiedzi, gotowych wysłuchać każdego, kto ma do przekazania jakąś historię. Pragniemy słuchać i dzielić się tym, co usłyszymy z innymi. Bez wartościowania i niekonstruktywnej krytyki. Chcemy zrozumieć. Chcemy zdobywać nową wiedzę i umiejętności, chcemy się uczyć od innych i dać innym przestrzeń do dzielenia się swoimi zasobami.

Wierzymy, że w ludziach drzemie wielki potencjał do dobrego, harmonijnego wzrostu. Wzrostu, który nie zakłóca życia innych istot, który pozwala na symbiozę czy nieinwazyjną koegzystencję. Że możemy sobie wzajemnie pomagać i podpowiadać, jak żyć w zgodzie z sobą samymi, z innymi ludźmi, z naturą w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Wierzymy, że wartościowe życie jest dążeniem do doskonałości, przy jednoczesnej sztuce akceptacji niedoskonałości, jakie pojawiają się na tej drodze. Wierzymy, że prawd jest wiele, a nie jedna, zarezerwowana dla wybranych.

Cenimy jakość, pozytywne wibracje, mądre pochylanie się nad rzeczywistością. Sądzimy, że podobnych do nas jest więcej. To dla nich właśnie stworzyliśmy SiedemÓsmych – portal dla ludzi zmierzających ku pełni.