Sigmund Freud, ©Adobe Stock

Nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny | Przegląd

9 udostępnień
9
0
0

Najstarsza szkoła psychoterapii, która jako metoda leczenia rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku. U podstaw tej teorii leży przekonanie, że na zachowanie człowieka i jego osobowość mają wpływ instynktowne, nieuświadomione popędy, konflikty wewnątrzpsychiczne oraz wyparte, urazowe wspomnienia i doświadczenia. Celem terapii jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez modyfikację struktury osobowości.

Najważniejsze postacie i ich wkład w rozwój psychoterapii:
 • Sigmund Freud – Psychoanaliza, Koncepcja Id, Ego, Superego
 • Carl Jung – Psychologia analityczna
 • Alfred Adler – Psychologia indywidualna
 • Otto F. Kernberg – Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu.
7 głównych zasad psychoanalizy i psychodynamiki:
 1. Nurt zorientowany na głęboki wgląd w psychikę pacjenta (szczególnie jej nieświadomą część) i umożliwienie mu poznania przyczyn zachodzących procesów oraz dokonanie zmian w osobowości.
 2. Zjawisko przeniesienia – przekierowanie emocji pacjenta, które są związane z zupełnie innymi osobami, na terapeutę. Pociąga to za sobą zjawisko przeciwprzeniesienia, czyli stan emocjonalny, który pojawia się u terapeuty w związku z postępowaniem pacjenta.
 3. Terapeuta nie narzuca tematyki sesji, nie zadaje też pacjentowi pytań. Pozwala na swobodną wypowiedź, luźne skojarzenia i interpretacje oraz spontaniczne odczucia. Zadaniem terapeuty jest analiza nieuświadomionego znaczenia zachowań i relacji.
 4. Ludzie w celu ochrony swojego organizmu wytwarzają mechanizmy obronne, które powodują spychanie do nieświadomości traumatycznych uczuć, przeżyć i wspomnień.
 5. Myśli, uczucia i zachowania są determinowane przez właściwości wewnątrzpsychiczne jednostki, które zostały ukształtowane poprzez doświadczenia i relacje z dzieciństwa.
 6. Zmiana funkcjonowania jednostki może nastąpić poprzez uświadomienie sobie głębokich pragnień i rzeczywistych potrzeb oraz uwolnienie i przepracowanie traumatycznych przeżyć.
 7. Kluczem do poznania ukrytych treści zepchniętych do nieświadomości są: wolne skojarzenia, symptomy nerwicowe, przejęzyczenia i marzenia senne.
Wskazania do leczenia psychoanalizą i psychodynamiką

Terapia w tym nurcie sprawdza się u osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, narcyzm.

Opisuje się ją jako skuteczną w leczeniu zaburzeń nastroju, lękowych i depresyjnych oraz chorób psychosomatycznych.

To podejście oferuje narzędzia do radzenia sobie z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie, nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi i utrzymywaniem stałych związków.

Jest też stosowane komplementarnie w pracy z objawami psychotycznymi (w tym z psychozą).

Korzyści odniosą również osoby, które mają świadomość, że na ich teraźniejszość wpływają wydarzenia z przeszłości, nieuleczone traumy oraz nieprzepracowane uczucia i relacje.

Czas trwania terapii

Podejście psychoanalityczne to bardzo intensywny i długotrwały proces leczenia. Standardowo zajmuje od pięciu do siedmiu lat, ale może się zdarzyć, że nawet kilkanaście. Pacjent uczęszcza na spotkania od dwóch do pięciu razy w tygodniu.

Podejście psychodynamiczne to również terapia długookresowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, ale z mniejszą liczbą sesji, oscylującą w okolicach jednego lub dwóch w tygodniu.

Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco

może Ci się spodobać
niechciane myśli

Metoda na niechciane myśli

Dziś przedstawię Ci moją ulubioną metodę na niechciane myśli. Zachęcam, żebyś najpierw obejrzała krótki film: Jak stosować tę…

Nurt poznawczo-behawioralny | Przegląd

Terapia polega na psychoedukacji, czyli zastępowaniu dysfunkcyjnych, nawykowych reakcji w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, korzystnymi wzorami myślenia i…