Nurt ericksonowski – oryginalne podejście do psychoterapii | Przegląd

5 udostępnień
5
0
0

Nowatorska metoda psychoterapii, której istotą jest przekonanie o wyjątkowości i niepowtarzalności jednostki, a co za tym idzie konieczności zastosowania indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Oryginalność tej formy leczenia jest odzwierciedleniem sposobu bycia jej twórcy, Miltona H. Ericksona, który był niezwykle charyzmatyczny, twórczy i pełen inicjatywy. Erickson rozwijał swoje podejście ponad 50 lat, zaczynając od pracy z hipnozą w latach 30. XX w.

7 kluczowych zasad terapii ericksonowskiej
  1. Nieświadomość jest sprzymierzeńcem w procesie terapeutycznym, to tam kryje się potencjał człowieka do zmiany.
  2. Zaburzenia i problemy są wynikiem stosowania nawykowych, nieadekwatnych rozwiązań w celu utrzymania równowagi w zmieniających się warunkach życia.
  3. Każdy człowiek ma w sobie ukrytą wiedzę, siłę i doświadczenie, dzięki którym jest w stanie doprowadzić do poprawy swojej sytuacji.
  4. Sposobem dotarcia do wewnętrznych pokładów siły są niesztampowe metody, takie jak: hipnoza, metafory, opowieści, rysunki, prowokowanie nawrotu i inne.
  5. Podczas sesji terapeuta może prezentować aktywną i dyrektywną postawę – odpowiada za sprecyzowanie problemów i wpływa na wyznaczenie celów terapii. Powinien wykazywać się pełnym zaangażowaniem w poznanie świata klienta, empatią w stosunku do jego przeżyć oraz umiejętnością wyszukiwania i podkreślania jego kompetencji.
  6. Ważną częścią terapii jest praktyka poza sesjami, podczas której klient ugruntowuje efekty spotkań poprzez nowe doświadczenia, wypracowuje akceptowalne zachowania i nabywa korzystnych umiejętności do radzenia sobie z trudnościami.
  7. Unika się powracania do przeszłości i analizowania źródeł powstawania zaburzeń, natomiast dominuje zorientowanie na zasoby człowieka i zwiększenie zakresu dostępnych mu rozwiązań w przyszłości.

Zastosowanie podejścia Ericksona w praktyce

Terapia ericksonowska jest skierowana zarówno do osób indywidualnych, jak i do par, małżeństw,  rodzin czy grup. Uznaje się jej wysoką efektywność w niwelowaniu objawów lęku, depresji, nerwic, fobii, zaburzeń psychotycznych i odżywiania, dolegliwości psychosomatycznych.

Po tę formę pomocy mogą sięgnąć również rodziny zmagające się z problemami małżeńskimi, wewnętrznymi konfliktami, agresją i przemocą w związku, wyzwaniami okresu dojrzewania, trudnościami wychowawczymi, budowaniem relacji z otoczeniem.

Czas trwania psychoterapii ericksonowskiej

Spersonalizowane podejście zakłada zróżnicowany okres leczenia w zależności od rodzaju problemu, czasu jego występowania, możliwości jednostki i zakładanego efektu końcowego.

Zazwyczaj proces terapeutyczny w tym nurcie trwa krótko, od kilku do kilkunastu spotkań, jeśli służy eliminacji jasno zdefiniowanego, doraźnego zaburzenia. Może objąć nawet kilka lat, gdy mamy do czynienia z chorobą skomplikowaną i długotrwałą.

Tryb terapii indywidualnej zakłada najczęściej jedno spotkanie w tygodniu, natomiast tryb grupowy spotkanie raz na dwa tygodnie lub rzadziej.

może Ci się spodobać

Pięć języków miłości. Którym mówisz?

Gary Chapman, amerykański psychoterapeuta, stworzył koncepcję „pięciu języków miłości” jako sposobu na uniknięcie lub przezwyciężenie kryzysów w związkach.…
idealny dzień

Mój idealny dzień – wizualizacja

Jesteśmy w procesie tworzenia planów i wyznaczania celów na ten rok. Snujemy marzenia, tworzymy wizje, wytyczamy kroki. Warto…