Laozi, Lao Tse, Lao Tsu
© Adobe Stock

Laozi – taoizm, cytaty, życiowe mądrości, „Tao Te Ching”

1 udostępnień
1
0
0

Zgodnie z tradycyjnym przekazem Lao Tzu był żyjącym w VI wieku p.n.e. chińskim filozofem, który swoje nauki zawarł w dziele „Tao Te Ching”. Księga jest zbiorem powiedzeń wyjaśniających koncepcję taoizmu i zawierających instrukcje dotyczące wartościowego życia.

Laozi, inaczej Lao Tze lub Lao Tzu, określany jako „Stary Mistrz” jest twórcą taoizmu. Szczegóły jego życia owiane są tajemnicą, co więcej historycy czasami kwestionują samo jego istnienie. Głównym źródłem wiedzy o Laozi jest jego biografia „Zapiski Historyka” (inaczej „Shijia”) wydana przez Sima Qian (Ssuma Chien) w II wieku p.n.e.

Życiowe mądrości Lao Tse w 7 punktach

1. Samopoznanie

Poznanie i zaakceptowanie błędów oraz słabości innych jest trudną sztuką, ale prawdziwym mistrzostwem jest znalezienie własnych wad, podniesienie własnej świadomości i samorozwój.

Samoobserwacja pozwala na odróżnienie płytkich pragnień ego od prawdziwych pragnień duszy. Drogą do poznania swojego prawdziwego wnętrza jest spowolnienie pędu życia na rzecz zastanowienia się nad sobą, praktyki uważności i medytacji. Reasumując, zrozumienie siebie zapewnia sprawniejsze funkcjonowanie, skuteczniejsze działanie, a także większy rezerwuar energii i mądre pożytkowanie zasobów.

„Poznanie innych to inteligencja; poznanie siebie to prawdziwa mądrość. Opanowanie innych to siła; opanowanie siebie to prawdziwa moc”.

2. Wolność

Zabieganie o aprobatę innych ludzi może skutecznie powstrzymać przed podejmowaniem niezależnych wyborów i prowadzeniem życia zgodnego z własnym uznaniem. Człowiek powinien przestać się martwić opiniami otoczenia i realizować działania zgodne ze swoją intuicją i pragnieniami. Taoizm uświadamia, że przesadne dbanie o akceptację otoczenia jest marnowaniem czasu i wysiłku, które powinny być przeznaczane na urzeczywistnianie własnego życia w pełnym spektrum możliwości. Człowiek żyjący w zgodzie ze sobą, posiadający wysokie poczucie własnej wartości nie ma potrzeby przekonywania do siebie innych, ani uzyskiwania ich akceptacji w dążeniu do realizacji marzeń.

„Dbaj o to, co myślą inni ludzie, a zawsze będziesz ich więźniem”.

3. Odpuszczanie

Przeszkody trzeba pokonywać mądrze, a nie stawiać im bezmyślny opór. Lao Tse w swoich naukach nawiązywał do alegorii wody, która jest jedną z najdelikatniejszych, najbardziej uległych substancji, a jednocześnie potrafi rzeźbić i kruszyć najtwardsze minerały. Woda napotykając przeszkodę, obiera nowy kierunek i zamiast walczyć, omija ją, jednocześnie płynąc do miejsca przeznaczenia. Czasem trzeba trzeźwo ocenić sytuację, pozbyć się przywiązania i odpuścić walkę, ponieważ ciągłe wiosłowanie pod wiatr jest frustrujące, wyczerpujące, a co więcej bezcelowe.

„Odpuszczenie sprawia, że rzeczy dzieją się same. Świat zdobywają ci, którzy potrafią odpuszczać. Ale kiedy próbujesz i próbujesz. Świat jest poza twoim zasięgiem”.

4. Zmiana

Akceptacja naturalnego biegu życia, w którym wydarzenia przychodzą i odchodzą, coś umiera, żeby mogło się narodzić coś lepszego, sprawia, że pojawia się dystans, spokój, pokora, a wreszcie niewymuszona radość. Ludzie, którzy potrafią się dopasować do zmiennych okoliczności, są elastyczni, łatwiej osiągają sukces i trudniej ich złamać. Oczywiście o niektóre rzeczy warto walczyć, ale nie można powstrzymać fali przed nadejściem. Zamiast przywiązania do przeszłości, trzeba powitać przyszłość i uczynić ją swoim przyjacielem.

„Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko się zmienia, nie będziesz próbował się trzymać czegokolwiek na siłę. Jeśli nie będziesz obawiać się śmierci, nie będzie niczego, czego nie mógłbyś osiągnąć”.

5. „Działanie przez niedziałanie” – Wu Wei

Nie chodzi tutaj o bierność, lenistwo i lekceważenie, tylko o mądry wysiłek, podjęty we właściwym czasie. Przyjęcie pozycji obserwatora, przyglądanie się zmianom i pogodzenie się z okolicznościami, które są niezależne od woli człowieka, to postawa mędrca. Ludzie głupi wkładają niepomiernie dużo wysiłku, czasu i pieniędzy, ponieważ chcą przyspieszyć bieg zdarzeń, a w efekcie ich rezultaty są nikłe. Na drugim końcu spektrum są ludzie inteligentni, płynący z prądem, który wspiera ich spokojną, przemyślaną aktywność i to oni osiągają rzeczy wielkie niskim kosztem. Kluczowym aspektem taoizmu jest pozostawanie w harmonii z tao (po chińsku droga, ścieżka).

„Kiedy nie ma niczego do zrobienia, nic nie pozostaje niezrobione”.

6. Przywództwo

Skuteczni liderzy nie narzucają swojej woli pracownikom, a raczej tworzą środowisko mające zapewnić efektywne i naturalne wykorzystanie ludzkich zasobów. Przywódca nadzoruje projekt i ukierunkowuje pracę zespołu, ale robi to w niezauważalny sposób. Jego rolą jest usuwanie przeszkód, które mogą zakłócać przebieg procesu i motywowanie pracowników w taki sposób, aby mieli oni poczucie sprawczości i swobody działania. Osiągnięty rezultat ma sprawiać satysfakcję zarówno liderowi, jak i jego podwładnym.

„Najlepszym przywódcą jest ten, którego istnienia ludzie są prawie nieświadomi. Gdy wypełni swoje zadanie, spełni swoją rolę, wówczas ludzie mówią: »Sami to zrobiliśmy«”.


7. Trzy skarby
taoizmu

Najważniejsze reguły, które powinny być nieodłącznym elementem codzienności każdego człowieka i fundamentem jego wartościowego, pożytecznego i satysfakcjonującego życia.

  • Prostota – ludzie powinni dążyć do upraszczania swojego życia, ponieważ tendencja człowieka do nadmiernej jego komplikacji sprawia, że znika satysfakcja z jego przeżywania.
  • Cierpliwość – wszystkie procesy wymagają czasu, a człowiek musi się nauczyć cierpliwie czekać na rezultaty, zachowując przy tym równowagę emocjonalną i ufność w naturalną kolej rzeczy.
  • Współczucie – drogą do harmonii i spokoju w życiu jest zrozumienie otaczającego świata i wyrozumiałość dla słabości, emocji i postępowania innych istot.

„Mam tylko trzy rzeczy do nauczenia: prostotę, cierpliwość, współczucie. Te trzy to twoje największe skarby”.

Ciekawostki: Lao Tse i Konfucjusz

Legenda głosi, że w 517 roku p.n.e. miało dojść do spotkania Konfucjusza ze starszym od niego o 55 lat Lao Tse. Konfucjusz udał się do „Starego Mistrza” po radę dotyczącą sposobu poprawy jakości życia ludzi. Nauka wywarła na nim tak wielkie wrażenie, że jej wpływ można dostrzec w doktrynie konfucjanizmu. Konfucjusz, wychodząc ze spotkania, miał według przekazów zawartych w „Zapiskach Historyka” wypowiedzieć legendarne słowa: „Ptaki latają, ryby pływają, zwierzęta biegają. Ten, kto biega, może wpaść w pułapkę, ten, kto pływa, w sieć, tego, kto fruwa, może dosięgnąć strzała. Ale oto mamy Smoka. Nie wiem, jak galopuje na wietrze ani jak dostaje się do nieba. Wiem tylko, że dziś widziałem Laozi i mogę rzec, że widziałem Smoka”.

może Ci się spodobać
jak dobrze zacząć dzień

Jak dobrze zacząć dzień?

Od czego zaczynasz dzień? Jeśli nawykowo sięgasz po telefon lub pilota, żeby włączyć kanał informacyjny – uważaj. To,…