Jezus Chrystus – nauki, cytaty, ciekawostki, kontrowersje

16 udostępnień
16
0
0

Jezus Chrystus – w religii chrześcijańskiej Syn Boży, nazywany też Mesjaszem i Zbawicielem. Urodził się w Betlejem ok. 6–4 roku p.n.e. w żydowskiej rodzinie Marii i Józefa. Zszedł na Ziemię, aby przekazać ludziom Słowo Boże i odkupić ich grzechy. Osobiście powołał swoich 12 uczniów, zwanych apostołami, których zadaniem było rozpowszechnianie jego nauk i świadectwa życia. Umarł śmiercią męczeńską przez ukrzyżowanie w Jerozolimie około 30 roku n.e., po czym wstąpił do nieba. Dzieje Chrystusa są spisane w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu.

7 głównych nauk Jezusa Chrystusa

1. Miłość do Boga

Całe życie człowieka wierzącego powinno być świadectwem miłości do Boga. Zadaniem człowieka jest otworzyć się na boską miłość, bezgranicznie zawierzyć Stwórcy oraz całkowicie poddać się jego woli. Droga do spełnienia największego z ludzkich pragnień, czyli zjednoczenia się z wszechmogącym Bogiem, wiedzie przez bezwarunkową miłość do niego.

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.

2. Miłość do bliźnich

Jezus przykazuje kochać siebie zdrową miłością, troszczyć się o siebie, dbać o swoje zdrowie i życie. Podobnie z miłością należy również traktować otaczających nas ludzi, pomagać im w potrzebie, a przede wszystkim nie działać na szkodę innych osób.

„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

3. Ofiara z samego siebie

Nigdy nie należy się zapierać własnej wiary, nawet za cenę utraty życia. Ewentualne cierpienia, spowodowane głoszeniem prawd wiary, będą nagrodzone w życiu wiecznym.

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

4. Przebaczenie

Jezus nakazuje przebaczać innym wszystkie złe uczynki i wyrządzone szkody, tak jak on wybaczył swoim oprawcom, gdy umierał na krzyżu. W przebaczeniu Bóg ukazuje swoją wielkość i wspaniałomyślność. Jeśli człowiek daruje winę swoim nieprzyjaciołom, wtedy Bóg wybaczy mu jego przewinienia.

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

5. Ubóstwo

Ludzie zbyt mocno przywiązują się do rzeczy doczesnych. Gromadzą majątki, mimo że i tak nic ze sobą do grobu nie zabiorą. Zbytnie bogactwo przesłania prawdziwy cel i sens życia. Jezus nakłania do sprzedania wszystkiego, rozdania ubogim oraz podążania za nim i jego naukami. W ten bowiem sposób można zgromadzić prawdziwy skarb w niebie.

„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.

6. Czystość zamiarów

Jezus przestrzega przed robieniem wszystkiego na pokaz. Hipokryci głośno się modlą, chwalą się wielkością swojej ofiary, ale ich religijność jest powierzchowna, a w sercu mają pustkę. Podziw i uznanie ludzi nie są istotne w kontekście zbawienia. Najważniejsza jest czystość intencji, ponieważ Bóg wysłuchuje szczerych modlitw z każdego miejsca na ziemi.

„Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią”.

7. Wiara

Dogłębne przekonanie bez cienia zawahania w rezultat działania jest warunkiem koniecznym do spełnienia nawet najbardziej niewiarygodnego pragnienia. Tak bezwarunkowa wiara jest prawdziwym darem i trzeba się o nią zwrócić do Stwórcy. Najmniejsze zwątpienie we wszechpotężną moc Boga niweczy każdy włożony wysiłek.

„Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.

Ciekawostki: Zmartwychwstanie – fakt czy mit?

Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z fundamentów wiary chrześcijańskiej, dowodem na potwierdzenie jego boskiej natury i prawdziwości nauczania. Wokół tego zdarzenia narosło wiele kontrowersji. Dla chrześcijan jest to fakt niepodważalny, natomiast sceptycy próbują go obalić. Koronnym argumentem jest prywatny charakter pośmiertnych objawień Chrystusa, dostępny tylko wąskiemu gronu osób, którym można było wierzyć lub nie, ale prawdziwości ich słów nie można było potwierdzić. Godne uwagi jest również przemilczenie tego przełomowego w dziejach świata wydarzenia przez inne źródła historyczne z tamtego okresu, w tym rzymskie i żydowskie. Badacze podnoszą także kontrowersyjny wątek wyniesienia ciała Chrystusa z jaskini przez samych uczniów w celu uwiarygodnienia jego proroctw.

może Ci się spodobać

Ciało podąża za umysłem

Od zabarwienia i natężenia myśli zależą nasze emocje i działania, które podejmujemy. Również ciało odpowiada na to, co dzieje się w naszej głowie.
jak dobrze zacząć dzień

Jak dobrze zacząć dzień?

Od czego zaczynasz dzień? Jeśli nawykowo sięgasz po telefon lub pilota, żeby włączyć kanał informacyjny – uważaj. To,…
rozwojowe porażki

Rozwojowe porażki

Masz za sobą kilka lat terapii, niezliczoną ilość szkoleń, sesji coachingowych, przeczytanych poradników i zasubskrybowanych kanałów rozmaitych mówców…