Fundacja SiedemÓsmych

Misja

Pragniemy wspierać budowanie świata w oparciu o wartości.

HUMAN – z szacunkiem do człowieka

ECO – z szacunkiem do przyrody

STORY – z umiłowaniem historii

LOCAL – z naciskiem na lokalność

SENSORY  – z czułością, empatią, wrażliwością

Wizja

Chcemy, by świat był miejscem przyjaznym dla wszystkich istot. Wierzymy, że najlepszym sposobem na zbudowanie takiego świata jest edukacja, popularyzacja dobrych praktyk, wspieranie inicjatyw, które służą zwiększaniu społecznej i jednostkowej świadomości, rozwijają i pielęgnują wrażliwość, sprzyjają bioróżnorodności, zapobiegają dyskryminacji i wykluczeniu, utrwalają postawy szacunku dla inności, zwiększają społeczną świadomość, uczą jak żyć w zgodzie z sobą i innymi.

Dlatego:

 • edukujemy m.in. poprzez:
  • publikację wartościowych treści na portalu internetowym SiedemÓsmych;
  • webinary prezentujące dobre praktyki, dobre inicjatywy, dobre idee;
  • popularyzując głosy ekspertów w ww. obszarach;
  • promując lokalność (ludzi, pomysły, działania)
 • tworzymy projekty na rzecz dobrego życia (życia opartego na uczciwości, autentyczności, symbiozie z naturą, zdrowym stylu funkcjonowania, zrównoważonym rozwoju, tolerancji)
 • dążymy do integrowania różnych środowisk wokół idei „jakość przed ilością”, „być przed mieć”.

O nas

Fundacja SiedemÓsmych powstała w 2021 roku jako naturalna kontynuacja i rozwinięcie misji oraz wizji, przyświecających powstaniu portalu SiedemÓsmych.pl. Te zaś opierały się na wierze w ludzki potencjał do dobrego, harmonijnego, zrównoważonego z innymi elementami świata wzrostu.

Działalność SiedemÓsmych.pl utwierdziła nas w przekonaniu, że najlepszym sposobem wydobycia z ludzi tego potencjału jest edukacja oraz wspieranie tych elementów tkanki społecznej, które wymagają uwrażliwienia bądź wzmocnienia w obszarze wartości.

Powołaliśmy fundację, by ta umożliwiła nam jeszcze wnikliwsze badania nad tymi miejscami w naszym społeczeństwie, które wymagają opieki, zastrzyku empatii, wsparcia we właściwym ustawieniu priorytetów – zgodnym z nowymi cywilizacyjnymi wyzwaniami, a także pozwoliła nam rozszerzyć wachlarz przedsięwzięć w tym względzie.

Życie jest zmianą. Warto, by te zmiany niosły ze sobą więcej dobra wspólnego. Projektami Fundacji SiedemÓsmych takim zmianom pragniemy pozwolić się urzeczywistniać.


Kontakt:

adres:
ul. Sienkiewicza 59
90-009 Łódź
tel. +48 665 666 824

email:
fundacja@siedemosmych.pl

telefon:
+48 605 200 034


Pilki do pobrania: