model FRIS
Masza Sadowska-Kawka

FRIS – badanie stylu myślenia i działania

1 udostępnień
1
0
0
Kiedy najlepiej wykonać test?

Badanie można wykonać na każdym etapie swojej drogi zawodowej, ponieważ świadomość uzyskanych wyników i wykorzystanie ich na co dzień może podnieść naszą efektywność – zarówno zawodową, jak i w relacjach z innymi. Przypomnę też, że dzięki badaniu można wzmocnić skuteczność całego zespołu i tak relokować ludzi, aby z jednej strony osiągali jak największą satysfakcję z wykonywanych zadań, a z drugiej „uzupełniali” się z innymi członkami zespołu.

Ja zachęcam również do wykonania badania wtedy, kiedy ktoś czuje, że traci motywację do pracy, którą wykonuje. Albo zauważa, że jest coraz bliżej wypalenia zawodowego. Warto sprawdzić swoje naturalne mocne strony przed zmianą pracy lub podjęciem decyzji o założeniu swojej firmy. Przypomnę również, że test może pokazać, w którym obszarze procesu FRIS® czy mówiąc inaczej procesu projektowego (definiowanego jako INICJOWANIE – PLANOWANIE – DZIAŁANIE) jesteśmy najbardziej skuteczni, a gdzie potrzebne może być wsparcie.

Dobrze jest także sprawdzić style działania swoje i drugiej osoby, jeśli planujemy budować z kimś wspólny biznes. Wykonać badanie dla obu partnerów biznesowych, spotkać się razem z trenerem i omówić wyniki. Wtedy możemy zbadać, jak „rozłożyć siły”, aby mieć największą szansę na sukces. Kiedy tworzymy team, cenna staje się świadomość, w jaki sposób nasze naturalne predyspozycje się uzupełniają, w jakich obszarach jesteśmy dla siebie dopełnieniem, a gdzie możemy się spodziewać trudności w porozumieniu się. Taka wiedza może pomóc w uzyskaniu synergii.

Czy łatwo przeanalizować wynik badania?

Podczas sesji z informacją zwrotną klient angażuje się od początku. Często takie spotkanie rozpoczyna się autodiagnozą. Używając stworzonych do tego narzędzi trener zachęca klienta, żeby sam próbował nazwać swoje mocne strony, przytoczyć sytuacje, w których je wykorzystuje. Bardzo często jest tak, że to w pełni pokrywa się z wynikiem uzyskanym w badaniu. Wtedy rolą trenera jest wytłumaczyć, czym jest styl myślenia, jakie są style działania i jak najbardziej efektywnie dla siebie, swojego zespołu, biznesu czy partnerstwa wykorzystywać tę nowo zdobytą o sobie wiedzę.

Jeśli klient ma przed sobą jakieś konkretne cele lub problemy czy wyzwania, wówczas wspólnie szukamy sposobów na poradzenie sobie z nimi z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji klienta. To jednak klient wskazuje, które kompetencje chce rozwijać, które są dla niego ważne. Wspólnie zastanawiamy się również, gdzie szukać zasobów do bardziej efektywnej realizacji procesu FRIS® – czy w kompetencjach klienta, czy na zewnątrz – w zespole, u partnera, u zleceniodawcy (w przypadku własnego biznesu).

Jak mówiłam już wcześniej, badanie FRIS® jest tak zbudowane, że feedback jest nieodłącznym jego elementem. Nie zostawiamy klienta samego z raportem. Nie ma możliwości zrobienia samego testu i pobrania raportu. Co nie zmienia faktu, że raport jest napisany bardzo przystępnym językiem, jest przejrzysty, czytelny, powiedziałabym – przyjazny i kompletny. Na około 20 stronach są opisane wszystkie style myślenia oraz styl działania osoby badanej. Wymienionych jest również kilka innych stylów działania, które może uzyskać osoba o takim samym jak badany stylu myślenia. Wyniki badania są przedstawione na wykresie, z uwzględnieniem, która perspektywa jest najwyżej rozwinięta i jak w stosunku do niej wyglądają pozostałe. Aby przedstawić i przeanalizować taki raport, wystarczy jedno spotkanie z trenerem. Można oczywiście kontynuować wspólną pracę, np. w procesie coachingowym i wykorzystywać w dalszym rozwoju pozyskane informacje. Jeżeli natomiast badanie było przeprowadzane w organizacji i brało w nim udział więcej osób, to często organizuje się warsztat, na którym przekazywana jest wiedza na temat stylów myślenia i stylów działania. Taki warsztat może dotyczyć bardzo różnych obszarów: współpracy, komunikacji, budowania zespołu, przyjmowania i przekazywania feedbacku, zarządzania różnorodnością w zespole i wielu innych. Wszystko zależy od potrzeb.

Ujawniasz podczas warsztatów, kto w zespole reprezentuje który styl myślenia?

Nie, nie czytam listy z wyszczególnieniem tego, kto jest kim. Część warsztatu polega na tym, że członkowie zespołu, używając narzędzi FRIS®, których jest naprawdę sporo i świetnie się na nich pracuje, usiłują się samozdiagnozować lub określić, jaki styl prezentuje koleżanka czy kolega. Na przykład ktoś mówi: „Uważam się za osobę uczuciową, ponieważ w określonej sytuacji zareagowałem w taki i taki sposób. A Ciebie, Tomku, postrzegam jako osobę wspierającą, bo zawsze można liczyć na twoją pomoc i radę”. Tak więc jest to również świetna okazja do przekazania sobie w zespole pozytywnego feedbacku, poznania się, wzmocnienia relacji. Najczęściej ludzie po otrzymaniu raportów chętnie dzielą się wynikami z kolegami.

Z ciekawostek powiem, że jest takie narzędzie „Styl myślenia Superbohatera” – wykorzystywane na warsztatach off-line. Poszczególne style myślenia FRIS® są tutaj przełożone na postacie komiksowe, które można wykorzystywać do budowania opowieści komiksowej i storytellingu. Aranżuje się pary lub podzespoły, na przykład Partnera z Zawodnikiem, i wspólnie uzupełniają komiks. W ten sposób, w oderwaniu od biznesowej codzienności, łatwiej jest dostrzec pewne trudności, nazwać je i wypracować rozwiązania.

Możliwe jest również zamówienie raportu zespołowego, który jest omawiany z przełożonym. Ten raport jest swego rodzaju mapą, na której pokazuje się, jak poszczególne style myślenia i style działania układają się w danym zespole. Dzięki temu przełożony widzi na jakiej płaszczyźnie mogą np. powstawać nieporozumienia, kto może je łagodzić, czy kogo w zespole może brakować, aby zabezpieczyć w pełni efektywną realizację procesu FRIS®.

A czy wykorzystuje się to narzędzie podczas rekrutacji?

Tak, zdarza się, że najpierw razem z klientem – organizacją określamy, kogo potrzeba do nowego projektu, a potem wybiera się spośród kandydatów tego o pożądanym stylu myślenia i działania. Wygląda to tak, że tworzy się profil osoby „brakującej” w zespole czy też takiej, która najlepiej spełni się w danej roli i jednocześnie będzie w niej najbardziej skuteczna. Warto tutaj zastrzec, że podczas rekrutacji wynik badania predyspozycji zawodowych jest jednym z czynników uzupełniających informacje o kompetencjach i kwalifikacjach kandydata.

Oprócz określania na skali wskazanego poziomu określonych cech u kandydata, możemy tu też odwołać się do frisowych kart ról zawodowych. Są one przyporządkowane do każdego stylu działania w taki sposób, że pokazują, które obszary zawodowe są najbardziej, a które najmniej zgodne z naturą danej osoby.

Te karty mają również świetne przełożenie na pracę z osobami, które szukają swojego miejsca, swojej drogi zawodowej. Niedawno jedna z klientek dowiedziała się, że jej preferowane profile zawodowe to: „ludzie”, „twórczość”, „rozwój” i „przedsiębiorczość”. Natomiast najmniej zgodne z jej stylem działania są obszary związane z „zabezpieczaniem” i „procesami”. Nagle zrozumiała, skąd jej niska motywacja, niechęć do pracy, brak satysfakcji. Od kilku lat zajmowała się pracą z danymi, procedurami i procesami w firmie. To był dla niej pierwszy krok w podjęciu nowej drogi.

Statystyka

Po przeprowadzeniu kilkudziesięciu tysięcy badań ustalono, że:
44 proc. kobiet to osoby o stylu myślenia Partner (mężczyźni Partnerzy stanowią zaledwie 17 proc.), natomiast wśród mężczyzn dominuje styl myślenia Badacz – taki wynik uzyskało 47 proc. badanych panów.

Wniosek: jest duże prawdopodobieństwo, że związki heteroseksualne będą składały się z kobiety o stylu myślenia Partner i mężczyzny o cechach Badacza. Można to wykorzystać w życiu prywatnym, np. jeśli trzeba dokonać zakupu nowego sprzętu, to Partner inicjuje temat, a Badacz robi research – bada dostępny na rynku asortyment, porównuje cechy, uwzględnia stosunek jakości do ceny i możliwości domowego budżetu. Na koniec przedstawia do rodzinnej narady trzy najbardziej optymalne modele.

Zespół FRIS® wciąż pracuje nad rozwojem metody i narzędzi dostępnych dla trenerów. Prowadzi też kolejne badania. Dostępny jest m.in. raport z badania przeprowadzonego na nauczycielach oraz na menedżerach. Pokazują one, iż wśród menedżerów najwięcej jest Zawodników, a wśród nauczycieli Partnerów. 

Tej autorki: O szczęście trzeba zabiegać


Masza Sadowska-Kawka. Wspiera kobiety w odkrywaniu oraz wykorzystywaniu ich naturalnych mocnych stron i prowadzeniu biznesów w zgodzie ze sobą. Promuje podejście autentyczności i wystarczalności każdej kobiety. Z wykształcenia psycholożka. Certyfikowana trenerka FRIS®. Coachyni oraz trenerka rozwoju osobistego i zawodowego. Twórczyni marki Biznesowa Rewolucjonistka – www.instagram.com/biznesowa.rewolucjonistka

Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco

może Ci się spodobać