model FRIS
Masza Sadowska-Kawka

FRIS – badanie stylu myślenia i działania

1 udostępnień
1
0
0
Czy trener podjąłby się próby zmiany stylu działania człowieka, który zapragnąłby zdecydowanie rozwinąć ten styl, który wyszedł mu w teście najniżej?

Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak styl działania, który wyszedł najniżej czy najwyżej. Tu nie ma żadnego rankingu ani porównania do innych stylów działania. Możemy jedynie mówić, że dana perspektywa poznawcza jest u danej osoby w większym bądź mniejszym stopniu preferowana, a więc i wykorzystywana. To natężenie poszczególnych perspektyw decyduje właśnie o tym, jaki styl działania ma dana osoba.

Ani trener, ani żadna inna osoba nie może zmienić stylu działania drugiego człowieka. Jego „właściciel” może próbować sam na niego wpłynąć poprzez pracę nad wybranymi kompetencjami. Ale obserwacje pokazują, że te zmiany na ogół są niewielkie i dotyczą zazwyczaj poszerzania czy rozwoju kompetencji, a nie preferencji poznawczych. Natomiast rolą trenera jest między innymi wspólnie z osobą badaną odkrywać, w jaki sposób najlepiej wykorzystywać w życiu i w pracy swoje naturalne predyspozycje oraz mocne strony wynikające ze stylu myślenia i działania. Oczywiście, jeśli to z jakiegoś powodu bardzo ważne, można zaplanować drogę rozwoju tej najmniej rozwiniętej perspektywy, ustalić, co dana osoba chce i potrzebuje wzmacniać oraz po co to robi. Jednak, tak jak wspominałam, takie działanie wbrew naturze raczej nie przyniesie spektakularnych efektów.

Może zainteresuje Cię: Mateusza Grzesiaka sposoby na dobre życie

Test składa się z pytań, w których wybieramy charakteryzującą nas odpowiedź z dwóch zachowań przeciwstawnych. A jeśli ktoś prawie wszędzie zaznacza środek?

To może oznaczać, że z jakiegoś powodu nie potrafi się zdecydować. Nie potrafi określić swojego sposobu reagowania na nowe sytuacje. Może to wynikać z różnych przyczyn. Np. osoba, która wykonuje test jest w wyjątkowo trudnym momencie swojego życia. Zmieniają się jej priorytety życiowe, nie jest pewna samej siebie i jutra. Może to się zdarzyć również wtedy, gdy ktoś po prostu nie chce brać udziału w badaniu, a z jakiegoś powodu jest do tego zmuszany, np. przez pracodawcę. To bardzo niekomfortowa i powiedzmy wprost – nieetyczna sytuacja.

Jeśli natomiast zdarzy się, że np. dwie perspektywy poznawcze są na podobnych poziomach, zadaniem trenera podczas feedbacku jest dopytać i uściślić, dowiedzieć się, co spowodowało takie odpowiedzi. Wówczas praca z uczestnikiem badania koncentruje się m.in. wokół dookreślenia stylu myślenia czy działania.

Czy może się zdarzyć, że wypełnimy test źle i będziemy zdziwieni jego wynikami, zupełnie niezgodnymi z naszymi obserwacjami siebie?

Badanie FRIS® ma wysoką wiarygodność psychometryczną, ale przy każdym narzędziu diagnostycznym, które polega na odpowiedzi na pytania, istnieje zagrożenie, że badany będzie odpowiadał bardziej w kontekście „ja idealnego”, czyli tak, jak chciałby postępować.

Kwestionariusz FRIS® pyta o to, jak reagujesz w nowych sytuacjach. Jeśli odpowiadasz na pytania rzetelnie i uczciwie, to taki właśnie wynik uzyskasz. Poza typowymi pytaniami w kwestionariuszu znajdują się również dodatkowe „zadania”, ale nie będę zdradzała szczegółów, aby nie wpływać na potencjalnych badanych.

Czy wykonanie badania przez indywidualnego człowieka i odkrycie jego stylu myślenia i działania może mieć wpływ na jego postępowanie?

Styl myślenia pokazuje, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, jak się komunikujemy, w jaki sposób analizujemy informacje i podejmujemy decyzje. FRIS® obrazuje, jak funkcjonujemy w rzeczywistości, ale na podstawie wyników i znajomości poszczególnych stylów myślenia możemy też zobaczyć, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Mając świadomość własnego stylu oraz potrafiąc rozpoznać styl naszego partnera interakcji, możemy umiejętnie komunikować się z nim, odpowiadając na jego potrzeby poznawcze. Dzięki tej świadomości możemy w większym stopniu wzmacniać naszą skuteczność we współpracy z innymi – nawet osobami o zupełnie innym sposobie postrzegania świata. Możemy być bardziej uważni na reakcje innych i nie dziwić im się tak bardzo. Możemy też w jasny dla drugiej strony sposób komunikować swoje potrzeby i pokazywać, co dla nas jest ważne. To istotna umiejętność w budowaniu głębokich relacji.

Na przykład jeśli Partner (osoba, dla której dobre relacje są często ważniejsze od zadania) spotyka się z Zawodnikiem, który jest skoncentrowany na celu, ich priorytety mogą okazać się różne. Będą też używali innego stylu komunikacji do przekazywania zadań czy feedbacku. Będą również potrzebować innych komunikatów. To, co potrafi zmotywować Zawodnika, może zranić Partnera. A to, co zmotywuje Partnera, dla Zawodnika może być drażniące. Takie różnice często rodzą konflikty. Mając świadomość, jakie są style myślenia, jesteśmy w stanie zrozumieć odmienną od naszej postawę. I możemy świadomie różnicować nasz sposób komunikacji oraz np. zarządzania ludźmi.

Czy FRIS® może być wykorzystywany przez maturzystów, aby sobie uzmysłowili, w jakich zawodach mogą osiągnąć sukces i być szczęśliwymi?

Badanie FRIS® jest przeznaczone dla osób od 18. roku życia. W długofalowej perspektywie czasowej zespół FRIS® planuje rozpocząć pracę również nad testem dla dzieci i młodzieży. Z doświadczenia trenera wiem, że nastolatek jest w stanie wypełnić test, ponieważ pytania są dla niego zrozumiałe. Styl myślenia wychodzi trafnie. Jednak ludziom bez doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczeniem trudniej jest odpowiedzieć na niektóre pytania. Dzieje się tak, ponieważ niewielki „bagaż życiowy” sprawia, iż z pewnymi sytuacjami jeszcze nie mieli do czynienia i trudno jest im się do nich odnieść w kwestionariuszu.

Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco

może Ci się spodobać

Sztuka lekarstwem na traumy

„Sztuka potrafi zmienić rzeczywistość, zarówno tę w nas, jak i tę na zewnątrz. Ja dzięki niej odzyskuję kobietę…
świecki pogrzeb

Mój pogrzeb musi być wesoły

Rodziny zmarłych mają jakieś inne, specjalne życzenia? Pewna rodzina zażyczyła sobie, aby po złożeniu urny do grobu w…