Co to jest duchowość? Podstawowe koncepcje

0 udostępnień
0
0
0

Duchowość okazała się niezbędnym elementem holistycznego rozwoju człowieka. A jak wiadomo rozwój, w tym rozwój duchowy jest nieodłączną i pierwotną potrzebą wpisaną w ludzkie DNA.

Na istocie ludzkiej dokonano podziału na trzy powiązane aspekty: materialny, emocjonalny i duchowy. Kiedy te trzy elementy są w równowadze, wtedy jednostka ma się dobrze. Ale jednostka chyba za dobrze się nie miała, skoro jednak pojawiła się potrzeba głębszego zrozumienia wymiaru ludzkiej egzystencji jako elementu niezbędnego do zrównoważonego życia. W odpowiedzi na zaspokojenie tego dążenia powstały więc… koncepcje duchowości.

Czym jest duchowość?

Dwa kluczowe zagadnienia w duchowym wymiarze rozwoju to natura ludzi i cel istnienia. Człowiek po zaspokojeniu podstawowych potrzeb biologicznych zaczął się zastanawiać nad tym: kim jest, jaki jest sens życia, skąd się wziął i jakie jest jego miejsce we wszechświecie? Skłonność natury ludzkiej do jedności, która leży u podstaw praktycznie wszystkich systemów przekonań, zrodziła mniej lub bardziej sformalizowane nurty rozwoju duchowego.

Pierwotnie termin „duchowość” odnosił się do religijnego procesu transformacji człowieka i zjednoczenia z Bogiem. Współczesne znaczenie tego słowa nawiązuje do subiektywnego doświadczania wyższego wymiaru oraz najważniejszych wartości i zasad, według których ludzie żyją, często w kontekście niezależnym od zorganizowanych instytucji religijnych.

7 koncepcji duchowości

Centralną cechą większości wyznań i koncepcji jest przekonanie, że człowiek jest nieśmiertelnym bytem, przybierającym śmiertelną formę na pewnym etapie podróży duszy. Celem istnienia jest wspieranie rozwoju duszy, która doskonali się poprzez doświadczenie życia na Ziemi. Oczyszczenie lub umocnienie istoty duchowej osiąga się poprzez praktyki duchowe, które różnią się w zależności od konkretnej koncepcji duchowości.

• Judaizm
Powstał ponad 3500 lat temu na Bliskim Wschodzie. Wyznawcy judaizmu wierzą w jednego Boga (Jahwe), który uczynił Żydów narodem wybranym. Podstawą judaizmu jest wiara w przyjście Mesjasza, nieśmiertelność duszy ludzkiej, zmartwychwstanie zmarłych i nagroda za dobre uczynki w przyszłym świecie.

• Chrześcijaństwo
Największa, monoteistyczna religia, oparta na naukach Chrystusa, powstała około I wieku n.e. w Palestynie. Chrystus był Synem Bożym, zesłanym na ziemię w celu odkupienia grzechów ludzkości. Chrześcijanie wierzą w nieśmiertelność duszy, perspektywę nieba dla każdej z dusz, zmartwychwstanie ciała i ponowne przyjście Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego.

• Islam
Religia monoteistyczna, zakładająca wiarę w jednego Boga (Allaha), założona przez Mahometa w VI wieku. Muzułmanie wierzą, że Mahomet jest ostatnim prorokiem Boga, któremu zostało objawione Słowo Boże, zwane Świętym Koranem. Pięć filarów islamu, które obowiązują każdego wyznawcę, to: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka.

• Hinduizm
Religia indyjska, która jest kontynuacją braminizmu, powstała około V wieku p.n.e. Duchowość zakłada wiarę w jednego boga w wielu postaciach, np. Wisznu czy Sziwy. Wyznawcy hinduizmu wierzą w odradzanie się człowieka w kolejnych wcieleniach w celu doskonalenia karmy, aż do uwolnienia się z cyklu egzystencji.

• Buddyzm
Narodził się w V wieku p.n.e. w Nepalu za sprawą wędrownego ascety Siddharthy Gautama, o przydomku Budda. Kluczowym założeniem buddyzmu jest to, że każdy człowiek ma wewnętrzny potencjał, żeby osiągnąć oświecenie, czyli nirwanę. Główne praktyki buddyjskie zakładają medytację, rozwój wartości moralnych oraz służenie innym.

• Sikhizm
Jedna z najmłodszych religii monoteistycznych, powstała w Indiach około XV w. za sprawą guru Nanaka. Wyznawcy wierzą w wędrówkę dusz, karmę oraz w to, że jedynie narodziny w postaci ludzkiej dają szansę zbawienia.

• New Age
Ruch świecki, który rozwinął się w latach 70. XX wieku w kulturze zachodniej. Główne założenia dotyczą przekonania, że wszystko jest ze sobą połączone, wszystko jest energią, człowiek jest emanacją Absolutu i może wpływać na otaczającą go rzeczywistość. Duchowość jest w tym aspekcie odseparowana od religii.

może Ci się spodobać
książki nagrodzone

Prezentownik: 7 nagrodzonych książek

W poszukiwaniu wartościowych książek nierzadko kierujemy się wysokimi notami literackich krytyków i śledzimy werdykty jury książkowych konkursów, zwłaszcza…