Abraham Maslow
Abraham Maslow

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa

15 udostępnień
15
0
0

Abraham Maslow (1 kwietnia 1908 r. – 8 czerwca 1970 r.) – amerykański psycholog, twórca hierarchii potrzeb, założyciel terapii transpersonalnej i humanistycznej. Przełomowe badania Maslowa nad ludzkimi potrzebami, osobowością, motywacją i samorealizacją zmieniły nie tylko oblicze współczesnej psychologii, ale na stałe zagościły w świecie szeroko pojętej nauki, biznesu, a nawet w naszym zwyczajnym, codziennym życiu.

Myśli przewodnie Abrahama Maslowa w 7 punktach

  • Hierarchia potrzeb – człowiek posiada system potrzeb, których zaspokojenie jest motorem napędowym działania. W pierwszej kolejności muszą być zaspokojone podstawowe potrzeby niższego rzędu, żeby człowiek przystąpił do realizacji potrzeb wyższego rzędu. Na hierarchię potrzeb składają się kolejno potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji.
  • Motywacją zwykłych ludzi jest dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb, których im brakuje. Ludziom samorealizującym się nie brakuje żadnej z tych rzeczy, a mimo to wciąż mają impulsy. Pracują i są ambitni, choć w niezwykłym sensie. Ich motywuje doskonalenie charakteru, ekspresja własnej osobowości, dojrzewanie i rozwój, jednym słowem: samorealizacja.
  • Człowiek boi się wiedzy, która mogłaby obudzić w nim poczucie niskiej wartości, pogardy do siebie, wyobcowania, wstydu czy strachu. Ludzie chronią siebie i swój idealny obraz przez różnego rodzaju mechanizmy obronne, które w rzeczywistości służą do zagłuszania nieprzyjemnej prawdy.
  • Ostatecznym celem w życiu człowieka jest realizacja wewnętrznego potencjału i rozwój osobisty. W związku z tym, jedynie ciągłe samodoskonalenie i samozrozumienie są w stanie zapewnić pełnię szczęścia.
  • Osoby spełnione mają głębokie poczucie tożsamości, empatii oraz przywiązania do ludzi. Czują pokrewieństwo i więź, jakby wszyscy ludzie byli członkami jednej rodziny. Jednocześnie są niezależni i doskonale odnajdują się w samotności.
  • Mistyczne doświadczenie jest głębokim przeżyciem emocjonalnym, odmiennym stanem świadomości, charakteryzującym się euforią i poczuciem pełnego szczęścia i spełnienia. U człowieka spełnionego doświadczenia transcendentalne są częstym zjawiskiem, pojawiającym się spontanicznie w codziennym życiu.
  • Człowiek może zamartwiać się przeszłością, bać się o przyszłość, ale jedynie w teraźniejszości może działać. Umiejętność bycia w chwili obecnej jest głównym składnikiem zdrowia psychicznego.

Abraham Maslow – cytaty i powiedzenia

„Muzyk musi tworzyć muzykę, malarz musi malować, a poeta musi pisać, jeśli chcą żyć w zgodzie sami ze sobą. Kim człowiek może być, tym musi być. Musi być wierny własnej naturze”.

„Gdy twoim jedynym narzędziem jest młotek, wszystko zaczyna ci przypominać gwoździe”.

„Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału, będziesz prawdopodobnie nieszczęśliwy do końca swoich dni!”.

Hierarchia potrzeb Maslowa – ciekawostki

Okazuje się, że „piramida Maslowa”, która zmieniła świat, piramidą wcale nie była, ponadto jest niekompletna i niedokładna. Teoria hierarchii potrzeb pojawiła się w 1943 roku w artykule Maslowa „Teoria ludzkiej motywacji”, ale nie w formie trójkąta. Koncepcję podchwycił Douglas McGregor, który zobaczył szansę zastosowania jej w dziedzinie zarządzania. Chociaż McGregor również nie stworzył żadnej piramidy, to nie wziął też pod uwagę wielu niuansów i warunków opisanych przez Maslowa. Tę zmienioną postać zilustrowała w formie trójkąta prostokątnego Keith Davis w 1957 roku. Wizualizacja nie przyjęła się aż do 1960 roku, kiedy to psycholog Charles McDermid opublikował esej zawierający piramidę, którą znamy dzisiaj. Od tamtego momentu popularność piramidalnej hierarchii potrzeb urosła w niespotykanym tempie.

może Ci się spodobać

Bóg jest Miłością?

Jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? Jeśli jest miłością, to dlaczego Bóg zezwala…